Uitzendwerk maakt het verschil.

September 2021 alweer Uitzendwerk blijft een belangrijke factor in het werkveld. Om als uitzendbureau toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden, zijn een gelijk speelveld, heldere en robuuste regels en effectieve handhaving broodnodig. Alleen zo kan een uitzendbureau zijn rol goed blijven vervullen en verder invulling geven aan goed werkgeverschap. Dat is in het belang van…